Kursy dla firm

Kursy służące podwyższeniu kwalifikacji zawodowych pracowników firm i instytucji. Dla Państwa wygody i oszczędności czasu kursy te organizowane są w siedzibie firmy zlecającej.
Szkolenia przyczyniają się do szybkiego wzrostu kwalifikacji językowych, pewności konwersacyjnej i komunikatywności.

Nauka języka branżowego

Żywy język przeplatany jest materiałem leksykalnym z wybranej dziedziny np. Business lub Medical English itp. W trakcie szkolenia analizowane są autentyczne artykuły z pism branżowych, przyswajane jest typowe słownictwo danej dziedziny gospodarki.

Lektorzy wprowadzają na zajęciach elementy komunikacji z zakresu prezentacji firmy, rozmów handlowych, negocjacji, poprawnej korespondencji.

Monitorowanie szkoleń

Mając na celu podniesienie motywacji pracowników uczestniczących w kursach, proponujemy system monitorowania szkoleń, na który składają się następujące elementy:

  • szczegółowa wstępna klasyfikacja uczestników
  • hospitacje zajęć w firmie
  • opisy zajęć przygotowywane przez lektorów
  • miesięczne raporty frekwencji słuchaczy
  • raporty o stopniu realizacji programu kursu
  • raporty o wynikach testów i postępach słuchaczy
  • anonimowe ankiety połączone z oceną metodyczną.
klasy 2-języczne szkoła europaaktualności szkoła europa
kurs językowy szkoła europa
test z języka angielskiego szkoła europatest z języka niemieckiego szkoła europa
cennik szkoła europacennik szkoła europa
lektorzy szkoła europa
język polski dla obcokrajowcówklasy 2-języczne szkoła europa
metoda bezpośrednia szkoła europa
cennik szkoła europakontakt szkoła europa