Pomimo strajku nauczycieli wszystkie zajęcia języka angielskiego i niemieckiego odbywać się będę zgodnie z planem.