Zgodnie z dyrektywami rządowymi, wszystkie zajęcia językowe dzieci i młodzieży zostają odwołane do 25.03.2020r. włącznie.