METODA BEZPOŚREDNIA

Jako jedyni w całej gminie Komorniki nauczamy innowacyjną METODĄ DIRECT (bezpośrednią). Jest ona szybka i skuteczna, pozwala każdemu osiągnąć bardzo dobre rezultaty w krótkim czasie. Jej głównym celem jest nauczanie umiejętności komunikacji w języku obcym, poprzez minimalizowanie użycia języka ojczystego w czasie lekcji i wykształcenie pewnych odruchów językowych. To prowadzi do myślenia w języku, którego się chcemy nauczyć, a dzięki temu łatwości w posługiwaniu się nim w praktyce.

Metoda bezpośrednia kładzie duży nacisk na praktykę i pracę ustną – słuchanie i mówienie. Około 80% lekcji to praca ustna z lektorem, polegająca na kontrolowanym dialogu, w którym lektor zadaje pytania w oparciu o wprowadzone wcześniej słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne. W ten sposób nowy materiał jest ćwiczony zarówno w praktyce, jak i w odpowiednim kontekście.

Niezależnie od poziomu zaawansowania kursantów zajęcia językowe metodą bezpośrednią odbywają się prawie wyłącznie w języku obcym, a kursanci od pierwszych zajęć budują zdania w języku angielskim. Instrukcje wydawane są przez nauczyciela w języku obcym.

Nauczyciel kładzie duży nacisk na poprawność wypowiedzi pod względem wymowy, słownictwa i gramatyki, co utrwala prawidłowe nawyki językowe u słuchaczy, a także motywuje ich do dbania o formułowanie bezbłędnych zdań.

Dodatkowo kursant otrzymuje wraz z każdym zakupionym podręcznikiem indywidualny kod dostępu do platformy internetowej, na której może znaleźć ponad 180 dodatkowych atrakcyjnych ćwiczeń na każdym z poziomów nauki. Stanowi to doskonałe uzupełnienie pracy na kursie stacjonarnym i możliwość utrwalenia materiału.

Ponieważ podstawowe założenia metody bezpośredniej mają ponad 100 lat, obecnie w nauczaniu języków obcych stosujemy kolejne już wcielenie tej metody, która ewoluowała wraz z rozwojem metodyki, a także potrzeb i oczekiwań uczniów. Metoda bezpośrednia jest szybka i skuteczna, pozwala każdemu osiągnąć bardzo dobre rezultaty.

Dowiedz się więcej
klasy 2-języczne szkoła europaaktualności szkoła europa
kurs językowy szkoła europa
test z języka angielskiego szkoła europatest z języka niemieckiego szkoła europa
cennik szkoła europacennik szkoła europa
lektorzy szkoła europa
język polski dla obcokrajowcówklasy 2-języczne szkoła europa
metoda bezpośrednia szkoła europa
cennik szkoła europakontakt szkoła europa